To takie proste!
Gminne Przedszkole im. Leśnych Skrzatów w Rokicinach
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu
 O naszym przedszkolu...

 
                                          NASZE PRZEDSZKOLE W ROKICINACH                                                                                              
 
   Przedszkole powstało w 1963 roku. Pierwszą siedzibą był budynek po szkole podstawowej – w dawnym zajeździe poczty konnej. Początkowo był to jeden oddział. Kierownictwo placówki objęła pani Wiesława Wojtasiak. Wychowawczynią była pani Regina Wysocka. Do tych osób dołączyły panie Melania Jóźwik — intendentka, Helena Jałmużna — kucharka, Zofia Kotynia — woźna.
   Po roku kierownictwo nad placówką objęła pani Stefania Marska. Zmiany postępowały nadal. W roku szkolnym 1980/81 dzieci zaczęły przebywać w nowej placówce, którą przeniesiono do budynku GS — dawnej plebani (teren obecnego parku). Stan ten nie trwał długo, gdyż oferowany budynek nie spełniał wymogów placówki oświatowej. Zapadła decyzja o budowie nowego budynku. Zawiązał się w tym celu społeczny komitet budowy, któremu przewodniczyła pani Janina Packa. Działalność owego komitetu, oraz zaangażowanie społeczności lokalnej sprawiła, że po wielu, wielu trudach stanął nowy budynek. Do przeprowadzki doszło na przełomie 1986/87 roku.
Nauczycielki, personel przedszkola oraz rodzice wspólnie uczestniczyli w przygotowaniu i zagospodarowaniu nowego budynku.
    Uroczyste otwarcie nastąpiło 12 stycznia 1987 roku. Na tę chwilę czekało 124 dzieci.
    Od 1991 roku organem prowadzącym przedszkole stał się Urząd Gminy w Rokicinach. Funkcję dyrektora objęłą pani Barbara Kiełbasa zastępując — odchodzącą na emeryturę — panią Stefanię Marską.
    W 1992 roku na czele przedszkola stanęła pani Sabina Wosik. Jednoczesnie władze nadrzędne zadecydowały, iż nowa pani dyrektor obejmie także nadzór nad oddziałami przedszkolnymi na terenie całej gminy.
    Obecnie placówka mieszcząca się przy ulicy Sienkiewicza 2 a funkcjonuje już przeszło 25 lat. Różne były jej losy. Dzięki inwencji twórczej i ogromnej pomysłowości pani dyrektor Sabiny Wosik, przy akceptacji i pomocy całego personelu przedszkola oraz zaangażowaniu rodziców wiele przedsięwzięć rozpoczętych w latach 90 -tych weszło na stałe do tradycji placówki. Mile widziane są do tej pory comiesięczne "spotkania teatralne", bale karnawałowe, bale wiosny i jesieni, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, choinki noworoczne, topienie Marzanny, wycieczki do ZOO, teatru i Figloraju. Urządzona i otwarta 11.02.1997r. w sali wiewiórek izba ludowa zawiera wiele cennych eksponatów ludowych i stanowi żywą lekcję historii regionalnej naszego kraju. Lata działalności przedszkola w latach 2000-2001 obfitują w szereg wydarzeń. 02.10. 2002r. nastąpiło uroczyste otwarcie przedszkola w Łaznowie. Dzieci przedszkolne mogły wreszcie przenieść się do wybudowanego budynku z dwoma salami i łazienkami, aneksem kuchennym i dużym placem zabaw.
Zmienia się także wygląd budynku i otoczenia przedszkola w Rokicinach. Dzięki organizowanym festynom, zaangażowaniu rodziców i pani dyrektor udaje się wyremontować łazienki dla dzieci, pomieszczenie intendenta, socjalne, dyrektora, położyć płytki na schodach zewnętrznych, wymienić stolarkę drzwiową, doposażyć boisko przedszkolne. 14.05.2002 r. to dzień nadania naszej placówce imienia Leśnych Skrzatów, logo i hymnu przedszkolnego oraz odsłonięcie tablicy na froncie budynku z nazwą: Gminne Przedszkole im. Leśnych Skrzatów w Rokicinach.
14.05. 2003r. to dzień otwarcia Klubu Ekoskrzata. Celem przynależności do niego jest budowanie świadomości i wrażliwości ekologicznej dzieci. Edukacja ekologiczna i regionalna staje się jednym z ważniejszych działań przedszkola.
W roku 2007 dzięki zaangażowaniu pani dyrektor, urzędowi gminy, rodziców, sponsorów i przyjaciół przedszkola, placówka wzbogaciła się o proporzec przedszkola.
Zacieśnienie współpracy z Kołem Myśliwskim "Kuropatwa" i Nadleśnietwem w Brzezinach, podjęcie różnych działań ekologicznych w ramach Klubu Ekoskrzata, trzykrotne zdobycie w lokalnym konkursie grantowym „Lokalny Fundusz Roku 2000" finansowego wsparcia fundacji , ustanowienie „ Dnia Niezapominajki", przystąpienie do Klubu Kubusiowych Przyjaciół to jedno z najważnejszych działań przedszkola ostatnich lat. Dzięki inicjatywie pani dyrektor Urząd Gminy dwukrotnie przystąpił do konkursu w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czas trwania pierwszego projektu -„Przedszkolaki na start" obejmował okres od 01.02.2009 do 31.12.2010, a drugiego -„Akademia Przedszkolaka" od 01.01.2011r. do 31.08.2012r. Dzięki projektom utworzono 3 oddziały przedszkolne w Łaznowie i Rokicinach, a przedszkole wzbogaciło się o nowe meble, zabawki, pomoce dydaktyczne, 9 komputerów, wyposażenie kuchni. W ramach projektów wydłużono godziny pracy przedszkola w Rokicinach  o zajęcia komputerowe oraz organizację dodatkowych zajęć sobotnich.
W 2010 r. doczekaliśmy się termomodernizacji budynku.
    Należy dodać, iż kadra pedagogiczna składa się z dziewięciu osób. Wszystkie posiadają specjalistyczne przygotowanie zawodowe. Zespół pedagogiczny w 90% to panie z wyższym wykształceniem, a połowa z nich posiada dwukierunkowość, 36% ukończyła Studia Podyplomowe i taki sam procent gimnastykę korekcyjną. Dzięki ustawicznemu podwyższaniu swoich kwalifikacji 7 nauczycielek posiada już stopień nauczyciela dyplomowanego.
    Obecny skład pedagogiczny to: Sabina Wosik, Anna Kraska, Małgorzata Florczyk, Małgorzata Pietrzyk, Beata Ratajska, Urszula Staroń, Agnieszka Kornecka-Malinowska, Teresa Krawczyk, Paulina Milczarek.
Pracownicy administracyjni pracują w składzie: Violetta Kurczyńska— intendent,  Jolanta Woźniak i Anna Janicka — kucharki, Aleksandra Tomczyk, Katarzyna Staroń, Anna Woźna, Małgorzata Balcerek  — pomoc nauczycielii i Krzysztof Bajon — pracownik gospodarczy i palacz.
    Należy w tym miejscu wspomnieć osoby, które przez te wszystkie lata współtworzyły tradycję i atmosferę placówki. Są to panie: Rozalia Janiak, Wojtasiak, Marska, Kruczek, Pietrzak, Jasińska, Mojda, Matuła, Jałmużna, Feja, Lolo Anna, Lolo Teresa, Jędrzejec, Persanowska, Litkiewicz, Brzeska, Andryszek, Płeska, Kocięba, Derach, Jóźwik, Wochna, Zaborska, Marusik, Kiełbasa Barbara, Kiełbasa Emilia, Zofia Szymor, Monika Bańkowska, Beata Wosik, Jadwiga Kornecka, pan Łoś.
    Zmieniają się w naszym przedszkolu pracownicy; przychodzą i odchodzą dzieci, ale niezmiennie panuje baśniowa atmosfera. Przechadzają się tu księżniczki, królowie, baśniowe zwierzęta i figlarne skrzaty. Od niedawna nasze przedszkole zyskało imię „Leśnych Skrzatów", a to dlatego, że leśne istotki są przyjazne dzieciom i zwierzętom. Uprzednio każda grupa zamieniała się w leśne zwierzęta. Dzieci w zależności od wieku były misiami, jeżykami albo wiewiórkami.
    W dobrej komitywie z leśnymi skrzatami jest bardziej bajkowo, kolorowo i tajemniczo, a także bliżej natury. Pragniemy, aby dzieci poznawały i szanowały naturalne środowisko w aktywny sposób, aby wyrosły na prawdziwych strażników przyrody.
 

                           Informacja o działalności przedszkola w Rokicinach
                                                   w latach 1946-1948


   W latach 1946 – 1948 pierwszą nauczycielką w przedszkolu w Rokicinach była pani Rozalia Janiak z domu Samul. Pani Rozalia urodziła się 02.07.1927r., ukończyła systemem skróconym, Seminarium Wychowania Przedszkolnego w Łodzi, dalsze kształcenie kontynuowała podczas pracy zawodowej.
   Inicjatorem założenia przedszkola był kierownik tutejszej szkoły Pan Józef Feja oraz komitet założycielski w składzie:
−Jeż Stanisława
−Maj Piotr
−Garnus Zofia
−Garnys Stanisława
−Wira Irena
−Zalewska Genowefa
−Korcz Stefan
−Szerblewska Teresa

   Przedszkole organizowane od zera mieściło się w budynku należącym do Pani Betker ( obecnie pusty plac przed Urzędem Gminy).
W budynku tym oprócz przedszkola, które zajmowało dwa pomieszczenia – sala zajęć z zapleczem i szatnia, mieszkały jeszcze trzy rodziny zajmując pozostałe lokale.
   Do przedszkola uczęszczały dzieci z Wsi Rokiciny, z Kolonii Rokiciny oraz Łaznowskiej Woli i Cisowa. Przedszkole czynne było od godziny 9:00 do godziny 14:00. Dla dzieci zorganizowano drugie śniadanie ( kawa, mleko, kanapki).
   W miarę możliwości pani Rozalia starała się różnymi sposobami uzupełniać wyposażenie przedszkola w pomoce naukowe, książki, zabawki oraz materiały do codziennych zajęć. Dużą pomocą była współpraca ze szkołą i rodzicami, którzy wykazywali duże zaangażowanie, aby dzieciom stworzyć jak najlepsze warunki do zdobywania wiedzy i zabawy w tak trudnych czasach powojennych.
Oprócz nauczycielki w przedszkolu była zatrudniona woźna pani Janina Sołtys. Przedszkole w środowisku było pionierem w przygotowywaniu dzieci do szkoły.
   W kwietniu 1948r. w ramach dużego uznania dla pracy przedszkola była zorganizowana konferencja powiatowa z udziałem koleżanek wychowawczyń z placówek przedszkolnych z całego powiatu tomaszowskiego. W konferencji wzięła udział także wizytatorka z Kuratorium Oświaty z Łodzi Pani Rozalia Wasilewska i inspektor szkolny z Tomaszowa Maz. Pan Stanisław Mastalerz. Podczas konferencji pani Rozalia Janiak przeprowadziła zajęcie pokazowe, które zyskało duże uznanie w oczach, uczestników konferencji. Całokształt pracy przedszkola został również wysoko oceniony. W miesiącu sierpniu w budynku (gdzie mieściło się przedszkole) wybuch pożar. Pomieszczenie zostało poważnie zniszczone, przez co dalsza praca przedszkola stała się niemożliwa i zajęcia z dziećmi zostały zawieszone do odwołania. W tym czasie władze oświatowe przeniosły panią Rozalię Janiak do pracy w przedszkolu w Ujeździe.
   Duża determinacja rodziców i władz oświatowych doprowadziła do wznowienia pracy przedszkola w 1949r. Wówczas przedszkole funkcjonowało w budynku po starej organistówce.
   Dzięki pani Rozalii Janiak zachowana została oryginalna lista z dziennika z roku 1947/1948 z nazwiskami wychowanków. Pamiątka ta jest dla pani Rozalii bardzo droga, ponieważ właśnie w Rokicinach rozpoczęła swoją 43 letnią pracę z dziećmi, która zawsze sprawiała jej wiele radości.
 
 
                                  Rozalia Janiak                           Pierwsi wychowankowie podczas zabawy
                                                                                                                    
                                  
 
 
                                                   LIsta pierwszych wychowanków przedszkola
 
                                                    

 

MISJA I WIZJA PRZEDSZKOLA

 
 
                                          Gminne Przedszkole im. „Leśnych Skrzatów" w Rokicinach


                            
  "DZIECI SĄ DLA NAS NAJWAŻNIEJSZE"Nasze przedszkole jest przyjazne dziecku — otwarte na oczekiwania dzieci i rodziców.

Jesteśmy przedszkolem dla wszystkich i wszyscy możemy go współtworzyć, a naszym celem jest dobro wszystkich dzieci.

Kochamy nasze dzieci takimi, jakimi są i nie szczędzimy wysiłku, aby każdemu stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę
jego indywidualnych możliwości.


   Naszym najważniejszym zadaniem jest zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, troszczenie się o ich zdrowie
   Sprawiamy, że dzieci w naszym przedszkolu rozwijają się w atmosferze ciepła i zrozumienia, mają poczucie własnej wartości czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe.
   Pragniemy nauczyć dzieci wiary we własne możliwości, rozwijać w nich optymizm i poczucie własnej wartości.
   Nasze przedszkole pragnie pobudzić twórczą inwencję dziecka poprzez samorealizację w ekspresji słownej, muzycznej, ruchowej.
   Oferujemy ciekawy program edukacyjny wspomagający i ukierunkowujący rozwój dzieci, atrakcyjne zabawy i zajęcia, dostosowane do możliwości rozwojowych i zainteresowań dzieci.
   Zapewniamy warunki umożliwiające dzieciom dobre przygotowanie do szkoły. Dobieramy treści nauczania i sposoby ich przechowywania, by rozwijać u przedszkolaków upodobanie do nauki, pragnienie i radość poznania.
   Uwzględniamy wychowanie prozdrowotne. Dbamy o wyrabianie nawyków profilaktyki zdrowotnej. Organizujemy warunki do aktywnego wypoczynku i rozwijania sprawności fizycznej dzieci.
   Chcemy przygotować dzieci do odnoszenia sukcesów na miarę ich indywidualnych możliwości i radzenia sobie z trudnościami.
   Nasze działania wychowawczo-dydaktyczne opieramy na sprawdzonych i uznanych metodach pracy przynoszących znaczące efekty z wychowankiem i we współpracy z rodzicami i środowiskiem.
   Nasze przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziców.
   Zapewniamy wykwalifikowaną i kreatywną kadrę pedagogiczną, ustawicznie doskonalącą swój warsztat pracy, zapewniającą dzieciom wychowanie i edukację na najwyższym poziomie.
   Przybliżamy dzieciom różne środowiska, jako bogate źródła wiedzy, miejsca wielu doznań i przeżyć intelektualnych, emocjonalnych i estetycznych.
  Tworzymy każdego dnia warunki do wszechstronnego rozwoju ruchowego w salach, na placu zabaw oraz w naturalnym środowisku.
Zadbamy o to, aby rodzice byli współautorami sukcesów swoich dzieci i partnerami w działaniach przedszkola.
 
             

KODEKS ETYCZNY NAUCZYCIELA

 
   Kodeks etyczny nauczyciela Gminnego Przedszkola w Rokicinach dotyczy postawy nauczyciela, jego kultury, osobistej odpowiedzialności, samokrytycyzmu, uczciwości, hierarchii wartości, wiedzy i kompetencji.
   Naczelną zasadą w postępowaniu z dziećmi jest poszanowanie ich godności oraz podmiotowe traktowanie oraz świadomość, że proces edukacyjny wymaga czasu i u każdego dziecka przebiega indywidualnie. W swoich działaniach nauczyciel jest obowiązkowy i sprawiedliwy. Szanuje przy tym godność osobistą każdego człowieka i wymaga takiego samego szacunku wobec siebie.
 
Wyraża się to w etycznej postawie względm:
1.    dzieci;
2.    rodziców,
3.    innych nauczycieli i pracowników przedszkola;
4.    nunki;
Zasady niniejszego kodeksu obowiązują wszystkich nauczycieli przedszkola. Nauczyciel rozpoczynający pracę w tym przedszkolu zobowiązany jest do zapoznania się z nim i przestrzegania.

Ad. 1. Postawa nauczyciela względem dzieci
Nauczyciel:
a) respektuje prawa dzieci wyrażone w Konwencji Praw Dziecka, szanuje godność ucznia jako osoby, akceptuje go;
b) uznaje wyjątkowość, indywidualność i specyfikę potrzeb każdego dziecka oraz dostarcza mu pomocy i wsparcia, aby mógł zrealizować swój potencjał twórczy i intelektualny;
c) stosunek nauczyciela do dzieci powinna cechować życzliwość, wyrozumiałość
i cierpliwość, a jednocześnie stanowczość i konsekwencja w stawianiu ustalonych kryteriów wymagań;
d) chroni wychowanków przed patologiami oraz reaguje na problemy dzieci, pomagając je rozwiązywać;
e) odnosi się profesjonalnie;
f) pomaga odnaleźć zainteresowania i pasję oraz umożliwia ich rozwijanie;
g) wzmacnia poczucie własnej wartości u dzieci;
h) wykazuje troskę, pilność i dyskrecję w każdej sprawie dotyczącej opieki nad dziećmi;
i) wychowuję w duchu patriotycznym, kształtuje wrażliwość społeczną;
j) zapewnia, że informacje poufne dotyczące dzieci i jego rodziny nie będą wykorzystywane w żaden sposób na jego szkodę, w szczególności zaś w sprawach związanych ze światopoglądem i wyznaniem religijnym;
k) zachowuje obiektywizm w ocenianiu oraz postępowaniu w sytuacjach konfliktowych;
l) nauczyciel nie wykorzystuje dla własnych korzyści swojej pozycji zawodowej w stosunku do dzieci i ich rodziców. Nie wolno mu stosować wyzwisk, drwin; ośmieszania, kar cielesnych, szantażu;

Ad. 2  Postawa nauczyciela względem rodziców
Nauczyciel:
a) honoruje prawa rodziców da zasięgania informacji i konsultacji, poprzez uzgodnione procedury mające na celu dobro ich dzieci;    .
b) respektuje władzę rodzicielską, jednakże służy profesjonalną radą, mając na uwadze dobro dziecka;
c) dokłada wszelkich starań, aby zachęcić rodziców do aktywnego udziału w życiu
przedszkola;
d) przekazuje w sposób komunikatywny informacje, wskazuje nie tylko słabe, ale przede wszystkim mocne strony dziecka, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, a także z taktownym wyczuciem sytuacyjnym;

Ad. 3  Postawa nauczyciela względem innych pracowników nauczycieli i pracowników przedszkola
Nauczyciel:
a) okazuje postawę koleżeńską wobec innych poprzez respektowanie ich zawodowej pozycji, poszanowanie opinii i metod pedagogicznych oraz służenie radą i pomocą w szczególności w stosunku dla osób zaczynających karierę zawodową;
b) utrzymuje w tajemnicy informacje dotyczące współpracowników uzyskane w trakcie pracy chyba, że ujawnienie jest wymagane przez prawo;
c) pomaga kolegom we wspólnym realizowaniu zadań przedszkola oraz obowiązujących procedur postępowania;
d) w sytuacji zastrzeżeń do własnej pracy (zgłoszonych przez dyrekcję, rodziców, uczniów oraz innych nauczycieli} przyjmuje i wykorzystuje rady, doświadczenia oraz metody pracy od innych nauczycieli;
e) stanowczo przeciwstawia się wszelkim sytuacjom korupcyjnym i naciskom w różnorakiej formie np. łapówkarstwu, szantażowi, mobbingowi, itp.;
f) jest lojalny wobec pracodawcy oraz ma prawo do lojalności ze strony pracodawcy.
g) przestrzega tajemnicy zawodowej;
h) przestrzega wszelkich regulaminów i uchwał obowiązujących w przedszkolu;
i) opiera swoje relacje z innymi nauczycielami i pracownikami przedszkola na wzajemnym szacunku i koleżeństwie wynikającym ze wspólnych wartości i celów działania oraz świadomości rangi społecznej wykonywanego zawodu;
j) nie wydaje ocen na temat innych pracowników w obecności osób postronnych, dbając o wizerunek przedszkola;
k) wykazuje stałą troskę o prestiż i swój wizerunek w przedszkolu i środowisku lokalnym, postępując ze społecznie przyjętymi normami moralnymi;
1} sprzeciwia się wszelkim sytuacjom korupcyjnym dotyczącym wykonywanej przez niego pracy.

Ad. 4  Postawa nauczyciela względem nauki
Nauczyciel:
a) uczestniczy w różnych formach dokształcania i doskonalenia;
b) rozpowszechnia swoje osiągnięcia poprzez różne formy publikacji, przy zachowaniu swych praw autorskich;
c) zdobywa stopnie specjalizacji zawodowej i stopnie naukowe;
d bierze czynny udział w życiu społecznym, samorządowym oraz upowszechnia właściwe wzorce zachowania i wychowania;
e) nauczyciel w swojej pracy nie maże być podporządkowany obowiązującej w państwie ideologii.

Zmian w kodeksie etycznym dokonuje zespół powołany przez Radę Pedagogiczną.
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2015-04-02